top of page

השירותים שלנו

נגישות למידע עירוני

 

מערכת לניהול מידע עירוני פותחה על ידי JXSET עבור הרשויות המקומיות, על מנת להנגיש בקלות וביעילות את המידע ונתונים אותם הציבור מחפש. המערכת מאפשרת לרשות לנהל מאגר מידע עצום ולהתנהל בשקיפות מלאה עם התושבים. המערכת משמשת כארכיון (ארכיון מסמכים), ללא הגבלת נפח. 

יישומים במערכת:

 • ניהול מאגר אינטרנט בקבצי טקסט ומדיה (לפי קטגוריות, תחומים, סוגי קבצים ועוד).

 • מנוע סינון אינטגרטיבי לסינון מהיר של נושא החיפוש (תחום, סוג מסמך ומידע, תוכן מידע וכו '), מבלי לטבוע במידע לא רלוונטי.

 • הוספת מידע חשוב אודות המסמך הרלוונטי (תיאור המסמך, המצב המשפטי וכו').

 • מערכת העברת הודעות מתקדמת המאפשרת לעדכן אודות מסמכים חדשים שפורסמו או שינויים שבוצעו במסמכים ישנים.

 • הטמעה בתוך אתר הרשות, כחלק אורגני של האתר ובהתאם לתכנון הקיים באתר הרשות.

 • הוספת יישומים המותאמים לצרכי הרשות, כולל מכרזים ומערכת ניהול הצעות עבודה.

Business Team 2
פלטפורמה מודרנית לניהול מחקרים ופרויקטים לתחבורה חכמה

 

במהלך השנים האחרונות, JXSET מעורבת בפיתוח מערכות מחקר וניהול פרויקטים לתחבורה חכמה בכמה ממכוני המחקר המתקדמים בעולם. הפלטפורמה עליה נבנות מערכות אלו מאפשרת ליצור ממשק המשלב מידע ממגוון רחב של חיישנים, נתוני מפות, אפליקציות, סימולטורים, מערכות ניהול אחרות ועוד.

מערכת ניהול פרויקטים ומחקרים מאפשרת למכוני מחקר, משרדי ממשלה, חברות מסחריות ואוניברסיטאות לשתף פעולה ולפתח גישה רב תחומית ובין-תחומית בהיבטים תיאורטיים ויישומיים.

תזמורת קשתנים.jpg
מערכת ניהול קונסרבטוריונים ואולפנים למחול

מערכת JXSET  לניהול מרכזי מוסיקה ואולפני מחול, היא פלטפורמה אינטרנטית היושבת בענן דרכה ניתן להזין ולנהל את כל המידע הרלבנטי לגבי כל תלמיד, מורה, הרכבים ותזמורת ושאר הפעילויות וצוות העובדים הקשורים לקונסרבטוריון ואת כל פעילות אולפן המחול (מסלולים, שיעורים, מופעים הסעות ועוד).

 

יישומים במערכת:

 • ניהול רשומת תלמידים (פרטים אישיים, סוג הכלי, פעילויות, אנשי קשר, שעות לימוד, תשלומים, מסמכים, תוכנית לימודים, הרכבים ועוד).

 • ניהול רשומת עובדים (פרטים אישיים, סוג הכלי, פעילויות, שעות הוראה, הוצאות רכב / נסיעה, מסמכים, תיעוד מקצועי ועוד).

 • רישום תלמידים ומתעניינים.

 • ספריה אלקטרונית לתווים ומדיה.

 • ניהול אינוונטר כלי נגינה, עזרי לימוד וציוד (טופסי השאלת כלים וכד').

 • הפקת תעודות הערכה.

 • הפקת דוחות לתלמיד (שעות לימוד ופעילות) והפקת דוחות למורה (שעות הוראה, הוצאות נסיעה / רכב ועוד). הפקת דוח פעילות כללי (יומי, שבועי, חודשי, שנתי).

 • ניהול מערך היסעים.

 • ניהול כספי ותכנון תקציבי בהתאמה לדרישות משרד החינוך.

 • ניתן לחבר את המערכת למערכות סליקה בעלות API.

 • יצוא וייבוא אל ומ EXCEL.

 • מערכת הודעות מבוזרת לאתר האינטרנט (לפי תחום, כלי וכד').

 • מערכת הרשאות משתמש לפי הירארכיה- הנהלה, מורים, תלמידים והורים.

 • מנוע סינון אינטגרטיבי ומתקדם לחיפוש מהיר של מידע.

 • מערכת שליחת דוא"ל ומסרונים.

 • מערכת פרסום הודעות מוטמעת באתר הקונסרבטוריון (מעוצבת בהתאמה).

 • המערכת גמישה ומאפשרת הוספה והתאמה של יישומים על פי בקשת הלקוח..

למידה מפיקת רווחים

 

JXSET שותפה בפיתוח גישה ניהולית מרובדת. תפיסה זו גורסת כי ניתן לשפר מאוד את ביצועי הארגון על ידי שחרור חסמים וצווארי בקבוק בזרימת המידע והנתונים במערכת הניהול. המבנה ההיררכי מאפשר לעבד נתונים, להציע הצעות ואף לקבל החלטות בכל רמה - כאשר המידע הרלוונטי נחשף בכל רמה. מערכות הניהול שלנו שפותחו על פי תפיסה זו מייעלות את עבודת הארגון - מקצרות את שלב הלמידה הצורכת משאבים לטובת למידה מפיקת רווחים.

יישום הגישה הזו במערכות JXSET קיים במכון לחקר התחבורה בטכניון, באגף לניהול משברים במשרד החקלאות, בקהילות, מועצות אזוריות ועוד.

bottom of page