top of page

מוצרים ומערכות לניהול חקלאות מודרנית

העשורים האחרונים הביאו את מקבלי ההחלטות בעולם לבחון מחדש את יחסם לחקלאות התעשייתית שהתפתחה מאמצע המאה העשרים. במדינות רבות, משרדי החקלאות אימצו שיטות טיפוח חדשות וחדשניות, תוך הכרה בצורך לשמור על הסביבה על ידי מניעת זיהום וניצול הקרקע עד תום, חיסכון באנרגיה ושעות עבודה, מניעת בזבוז מים והפחתת השימוש בחומרי הדברה מזהמים. בנוסף, המעבר לשיטות עיבוד חדשות ידידותיות לקרקע מחייב ניהול מתקדם במערכות מודרניות. JEXSET מספקת פתרונות טכנולוגיים המשתלבים בתפיסת החקלאות המודרנית.

ניהול שמירה על יבולים וציוד חקלאי
פשיעה חקלאית 1.jpg

JXSET מציעה מערכת לניהול שמירה על יבולים וציוד חקלאי וניהול אירועים בזמן אמת. המערכת התאגדויות חקלאים לשמירה אזורית על שדות, מטעים וציוד חקלאי, מחייבת שימוש בפלטפורמה אינטרנטית המופעלת גם מן הטלפון הנייד בה ניתן בקלות לראות את החלקות, הגידולים, מחסנים וציוד חקלאי נלווה. ניהול אנשי הקשר, הארגונים השותפים, גורמי החירום (משטרה, כיבוי והצלה). ארגון יעיל מאפשר טיפול יעיל ותגובה מהירה לאירועי פשיעה נגד חקלאים.

יישומים במערכת:

 • פרטי החקלאים השותפים (אזור, מועצה, ישוב, חלקות ושאר פרטי הקשר).

 • פרטי החלקות החקלאיות (כולל רפתות, דירים, לולים ונלווה לחקלאות), כולל מיקום על מפת GIS.

 • ניהול שמירות (מי, היכן, שעות ועוד).

 • ניהול אירועים בזמן אמת (פרטי האירוע, פעולות לביצוע, אופן הטיפול, הגורמים השותפים לטיפול ועוד)- כולל מיקום על מפת GIS.

 • תמונות מצב והערכות מצב.

 • שליחת מסרונים ואפשרות לניהול וואטסאפ.

 • שליחת מיילים.

 • משימות לביצוע.

 • הפקת סיכום אירוע לצורך הגשת תביעה.

 • ייבוא ויצוא לאקסל.

 • הפקת דוחות.

 • מערכת הרשאות לפי דרגות (הירארכיה).

מערכת ניהול מטעים וגידולי שדה
Agronomist with Tablet

מערכת ניהול מטעים וגידולי שדה, נועדה לאפשר לחקלאי שליטה וניהול הנתונים של כל חלקה וגידול בקלות ובזמן אמת. קיימות בשוק מערכות לניהול מטעים וגידולי שדה המצריכות התמצאות בתפעול תוכנה וחלק גדול של החקלאים הקטנים מוותרים על השימוש בהן בשל מורכבותן הרבה והזמן שהן גוזלות. מתוך ההבנה כי זמנו של החקלאי יקר לו והנתונים החשובים שהוא צריך במערכת כדאי להזין בזמן אמת, בנינו מערכת פשוטה ונוחה מאוד לתפעול עם ממשק נוח ופשוט לטלפון הנייד.

המערכת אינה מצריכה התמצאות ברזי המחשב או במערכות CRM ERP וכד' והזנת הנתונים בתוכה מהירה להפליא. היתרון במערכת לניהול מטעים וגידולי שדה של JXSET, שהיא יכולה לשרת חקלאים גדולים וקטנים כאחד והיא גמישה מאוד לשינויים והתאמות של דרישות הלקוח.

 • המערכת היא אישית וכל חקלאי מנהל בה את הגידולים שלו באופן דיסקרטי לחלוטין- נכנסים אליה עם שם משתמש וסיסמה.

 • את כל הנתונים אפשר להזין מהטלפון הנייד, תוך כדי העבודה בשטח.

 • ממשק ההפעלה מאוד, מאוד פשוט ומאוד ידידותי למשתמשים.

 • המערכת מחשבת לכל חלקה את כלל ההוצאות (השקיה, ריסוסים וטיפולים, יבולים, שעות עבודה וכל הוצאה אחרת), ניהול כלים ממוכנים ורכבים (הוצאות, טיפולים, שעות עבודה ועוד). המערכת מאפשרת לראות את רווחיות כל חלקה בין תאריכים על פי בחירה, או כל פרמטר אחר שנבחר.

 • במערכת ישנה ספריה דיגיטלית שתכיל מידע מקצועי על כל תחומי הגידולים החקלאיים. זה יהיה מרכז המידע המקצועי הגדול מסוגו שזמין לחקלאים.

 • ניתן לייצא ולייבא נתונים של EXCEL ניתן להפיק ממנה דוחות ועוד.

 • המערכת תאפשר בעתיד לראות תמונה כללית של הגידולים בישראל (לפי אזורים / זנים / מחלות ומידע חשוב אחר) וזאת על מנת לאפשר לחקלאים לתכנן גידולים, להתמודד טוב יותר עם מחלות ומזיקים ועוד.

 • במערכת ישנה אפשרות לפרסם מודעות שתופענה באתרי אינטרנט נבחרים (אזוריים / ארציים)- לחקלאי ישנה שליטה מלאה בכל הנוגע לזמן ותאריך העלאת / הורדת המודעה מלוח הפרסום. 

מערכת ניהול גינות קהילתיות
גינה קהילתית 3.jpeg

מערכת ניהול גינה קהילתית נועדה לתת לרשות המקומית פלטפורמה נוחה לארגון, תפעול ופיקוח הפעילות במתחמים שהוקצו לגינות הקהילתיות. כל קהילה המפעילה מתחם גינון, יכולה לנהל באופן עצמאי את המידע הנוגע לה ישירות תוך שקיפות מול חברי הקהילה ומול הרשות המקומית.

יישומי המערכת לקהילה:

 • ניהול חלקות ושיוכן לחברי הקהילה.

 • ניהול סוגי הגידולים בכל חלקה.

 • ניהול משק המים.

 • מעקב טיפולים.

 • מעקב יבולים.

 • ניהול הכנסות והוצאות.

 • ספריה דיגטלית מקצועית (הדרכות, מחקרים ועוד).

 • פרסום תוצרת חקלאית לחלוקה / מכירה באתרי הרשות המקומית והקהילה.

 • שליחת מיילים / SMS / וואטסאפ.

 • ניהול אירועי קהילת הגינה (ירידים, מסיבות ועוד).

יישומי המערכת לרשות:

 • מבט על של כלל המתחמים שהוקצו לגינות הקהילתיות (סוגי הגידולים, יבול התוצרת החקלאית, איכועים, ניהול משק המים ועוד).

 • ניהול ספרייה מקצועית המשותפת לכל המתחמים.

 • ניהול אירועים (הדרכות, סמינרים ועוד).

 • ניהול הודעות לפרסום בדף הגינה הקהילתית שבאתר הרשות.

 • שליחת מיילים / SMS / וואטסאפ

bottom of page