top of page

כיצד נרשמים?

  • ​בוחרים הסעה לפי מסלול.

  • בוחרים את התחנה הרצויה.

ניתן לראות מיקום התחנה והניווט אליה בסמלים המצורפים.

רישום שלב 1.jpg
  • ​בוחרים הסעה לפי מסלול.

  • בוחרים את התחנה הרצויה.

ניתן לראות מיקום התחנה והניווט אליה בסמלים המצורפים.

  • ​מבצעים שמירה כדי להבטיח את מקומך ברשימת הנוסעים ומוודאים שהתקבל אישור הרשמה.

  • עוברים למערכת התשלומים שנבחרה.

רישום שלב 3.jpg
  • עוברים למערכת התשלומים שנבחרה להסעה, משלמים וחוזרים לטופס להזין את מספר האישור לתשלום.

  • מבצעים שמירה ומצטרפים לקבוצת הוואטסאפ שנפתחת.

bottom of page