top of page

ניסיון לדף נושא

אזרחים כותבים חוקה – חזון

אג'נדה – למה אנחנו פה

:

תם הקץ של התבהמות פוליטיקאים והשפעה רק בבחירות. אנחנו מחזירים את הכוח לידיים שלנו.

כל קהילה של בני אדם, אשר מעוניינת או חייבת לפעול יחדיו, חייבת כללי התנהלות, על מנת שתוכל לשרוד ולשגשג. אבל ללא מעורבות של האנשים, עליהם הכללים חלים, הקהילה מצויה בסכנת התפוררות. 

השחיתות קורצת לבעלי הכוח והיא גם מידבקת, אם אין לה גבולות, פיקוח ומעורבות.

כולנו רואים את השחיתות שנגסה בכל חלקה טובה. במקום שנחיה בשפע ושגשוג כחברה ופרט, אנו חיים בחוסר אמון, מוסדות השלטון פועלים לטובת עצמם ולא לטובתנו (ולא משנה מה השיוך המגזרי שלנו), הכסף שלנו זולג לכל בעלי האינטרסים, ערכי הבסיס  - עליהם אין מחלוקת - קורסים. 

אנחנו חייבים לקחת אחריות ולהתאחד סביב גורלנו בארץ שלנו.

אנחנו יודעים שחברה משגשגת וחזקה דואגת לכל חבריה וחוזקה מבוסס על ערבות הדדית ומעורבות חבריה.

כללי ההתנהלות העכשוויים של חברות מודרניות והחזון המשותף שלהם הם חוקה – אותו 'מנגנון על', "הסכמה החברתית" אשר מניחה את התשתית למיקסום התנאים לחיים חופשיים, טובים ובטוחים, לשפע והצלחה, הן לפרט והן לחברה.

 

אבותינו המייסדים הקימו את המדינה הזו לפני 72 שנה, עם 'מגילת העצמאות', המכריזה על הקמת ישראל, מאפיינת את חזונה וקוראת רק למעשה אחד - כינון חוקה! 

כבר אז הבינו אבותינו המייסדים, שכל ממשלה צריכה מתווה וגבולות, שאסור לתת לחתול לשמור על השמנת. ולמרות זאת, אף כנסת ואף ממשלה בישראל לא מילאוה את הציווי הזה ולא כוננוה חוקה. 

למה? כי אם תהיה חוקה, הכוח יהיה שייך לאזרחים וכוחות מוסדות השלטון יוגבל!
אנחנו נקבע את הדרך, אנחנו נקבע את היישום שלה, אנחנו נוודא שמוסדות השלטון פועלים למען האזרחים ולא למען עצמם, אנחנו נבטיח נקיון כפיים ונמנע שחיתות!!

באיסלנד, זה עבד. העם הצליח לשנות את השיטה! כאשר הממשלה שם התכוונה לפעול באופן משחית ומושחת, הציבור יצא לרחובות, דרש משאל עם והתווה חוקה לפוליטיקאים, מה שהעלה את איסלנד על דרך של שגשוג. צ'ילה עושה זאת ממש בימים אלה. זה יכול וצריך לקרות גם פה!

אנחנו קוראים לאזרחי המדינה לכונן חוקה שתחזיר את הכוח לאזרחים! 

חוקה, בכל העולם הדמוקרטי, מהווה חומת אש המגנה על האזרחים; היא מציבה חזון משותף ומגדירה מחדש את חלוקת הכוח והמשאבים, כך שישרתו את הציבור. 

אנחנו רוצים שכל העם יהיה מעורב בבניית החוקה – תכנון החיים המשותפים שלנו. במציאות הדיגיטלית של ימינו, ערים חכמות ופרויקטים מנוהלים ע"י חוכמת הציבור. גייסנו מומחים בחוכמת ההמונים ובתחומים הרלוונטיים, על מנת להשיק יכולת טכנולוגית, שבה כל האזרחים יכולים וצריכים להיות מעורבים בתהליך העיצוב של הקהילה שלנו. 

אזרחים כותבים חוקה ! 

- יצירת איוונט –

אירוע השקה סביב השחזור של צילום המגילה עם קריאה שלה וקריאה לפעולה, נציגים נבחרים בחוכמה, מלא יחצ, עצומה גדולה, גיוס פעילים – גם באירועי שטח שייבנו סביב הקריאה שלנו בבתי היו"ר של המפלגות

 

פעילות שלנו בשלושה מישורים:  השיטה

bottom of page